Izvršni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (IO UPFBIH) insistira na hitnom donošenju izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH, da bi se kompanijama omogućilo neometano funkcionisanje tokom i nakon trajanja krize izazvane pandemijom koronavirusa.

IO UPFBiH je podržao donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu u tekstu koji je predložila Vlada FBiH, a zatraženo je da Vlada u što kraćem roku istovremeno s izmjenama Zakona o radu u parlamentarnu proceduru uputiti i izmjene zakona o vijeću zaposlenika FBiH.

Na sjednici je istaknuto da IO UPFBIH nije u potpunosti zadovoljan rješenjima zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, ali da ona predstavljaju prvi korak u pomoći privredi.

Od Vlade Federacije BiH je zatraženo da što prije pripremi naredni, treći set mjera koji bi se odnosio na podršku u periodu nakon proglašenja prestanka stanja nesreće izazvane koronavirusom. Naglašeno je da je situacija u privredi izuzetno teška i da bez podrške nadležnih institucija same kompanije i privrednici neće moći sačuvati radna mjesta i privredu. U vezi s navedenim, IO UPFBiH će ubrzo pripremiti i nadležnima dostaviti svoj prijedlog trećeg seta mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa na privredu.

Članovi IO UPFBiH ukazali su na brojne probleme koji se tiču provedbenih akata kada je u pitanju primjena zakona o ublažavanju negativnih efekata. Neka od otvorenih pitanja koja ostavljaju mogućnost za različita tumačenja je uslov da kompanije mogu ostvariti subvencije uz uslov da su isplatile doprinose za februar ove godine, ali se ne navodi datum do kojega su doprinosi trebali biti uplaćeni.

U navedenom zakonu se ne spominju doprinosi za mart, niti druge poreske obaveze otvoreno je pitanje da li će prepreka za ostvarivanje subvencije biti neuplaćeni porezi i doprinosi za mart, ali i mnoga druga pitanja koja su poslodavci dostavili UPFBiH. Zaključeno je da o svim otvorenim pitanjima provođenja ovog zakona IO UPFBiH zatraži zvaničan stav Porezne uprave FBiH.