Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO/PIO) od 1. januara 2020. godine treba, ukoliko ispuni preduslove, preći na trezorsko poslovanje. Šta će u konačnici značiti ova odluka Vlade Federacije? Prve reakcije govore da je upitna održivost poreskog sistema.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kaže da će se prelaskom Zavoda PIO/MIO na trezorsko poslovanje garantirati stabilnost penzija te da će se eventualni nedostatak sredstava od doprinosa namirivati iz budžeta, tako da bi, u tom slučaju, penzije bile zaštićene. Ovo je, kako objašnjava ministar, kvalitetan način za riješavanje problema eventualnog deficita u PIO-u.

Federacija je isplatu penzija navela kao drugi prioritet u plaćanju, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga.

Iz Saveza udruženja penzionera Federacije pozdravljaju ovakvu odluku.

“Kako stvari stoje i kako opada broj radnika, a mladi odlaze, sve će, iz dana u dan, biti nesigurnije finansiranje Federalnog zavoda. Zato cijenimo ovo kao jedan napredak, da Vlada prima na sebe obavezu  da iz budžeta obezbijedi sredstva”, ocijenjuje predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Redžo Mehić.