Agrarni fond Istočnog Sarajeva raspisuje javni poziv za podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz dodjelu rasada povrća za plasteničku proizvodnju i sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom na području grada.

Program se finansira u skladu sa planom i programom utroška sredstava granta Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo za 2021. godinu s ciljem podsticaja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na ovom području, objavljeno je na internet stranici grada.

Cilj programa je podrška zainteresovanim fizičkim licima za ekonomsko osnaživanje domaćinstava kroz uzgoj povrća, raznovrsniju i zdraviju ponudu povrća na tržištu Istočnog Sarajeva, povećanje proizvodnje povrća s ciljem smanjenja uvoza, kao i djelimično uključivanje odabranih korisnika u organizovan otkup.

Sadni materijal koji će biti predmet raspodjele odnosi se na rasad paprike i paradajza, a korisnici će moći ostvariti pravo na dodjelu po 50 komada rasada paradajza i paprike za plastenik površine 50 metara kvadratnih, ili po 100 komada rasada ovog povrća za plastenik od 100 metara kvadratnih.

Sjemenski paket za proizvodnju na otvorenom sadrži 25 kilograma krompira, tri kilograma sjemenskog luka, po jedno pakovanje graška, boranije, pasulja, spanaća, te 10 kesica sitnih sjemena /mrkva, peršun, cvekla, salata i tikvice/.

Vrsta i količina dodijeljenog sadnog materijala i rasada biće u vezi sa brojem pristiglih zatjeva.

Prednost na dodjelu rasada i sadnog materijala imaće podnosioci zahtjeva koji ispunjavaju opšti kriterijum bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji grada, kao i oni koji žive u domaćinstvu u kojem su svi punoljetni članovi nezaposleni ili lošeg materijalnog stanja, pripadaju porodicama iz socijalno ugroženih kategorija, te imaju status porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida.

Prednost imaju i samohrani roditelji, lica sa poteškoćama u razvoju ili žive u domaćinstvu u kojem jedan ili više članova imaju status lica sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom, imaju prebivalište na ruralnim područjima grada Istočno Sarajevo, žene, mladi do 35 godina, kao i porodice sa četvoro i više djece.

Samo u slučaju nedovoljnog broja zahtjeva pravo na dodjelu će imati i lica ili domaćinstva koja prethodno nisu uputila zahtjev, odnosno molbu Agrarnom fondu za ovu vrstu pomoći.

Zahtjevi sa neophodnim pripadajućim dokumentima podnosiće se lično u kancelariji Agrarnog fonda grada Istočnog Sarajeva, Stefana Nemanje 14, sa naznakom za Javni poziv – dodjela rasada povrća ili Javni poziv – dodjela sjemenskih paketa.

Rok za podnošenje zahtjeva biće sedam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranicama Agrarnog fonda i grada Istočnog Sarajeva, kao i oglasnoj tabli Agrarnog fonda.