Izložba doniranih umjetničkih slika akademika fra Petra Perice Vidića otvorena je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Umjetnik izložbom obilježava 25 godina članstva i angažmana u ovoj instituciji, ali i obogaćuje fundus Akademije za buduću likovnu galeriju.

Fra Petar Perica Vidić oduvijek je u svojoj duši osjećao snažnu potrebu za činjenjem dobra i darivanjem. U posljednje vrijeme, najviše donacija u novcu od slika dao je za đake Franjevačkog studentskog doma preko “Kruha svetog Ante”. To mu je omogućila upravo umjetnost, koja je uvijek bila dominantno prisutna u njegovom životu, a poseban značaj dobija u kriznom vremenu pandemije iako broj konzumenata više nije ni blizu nekadašnjem.

“Kada su u pitanju konzumenti umjetnosti vjerujem da je interes kudikamo manji, međutim možda je čudno da sam ja ove godine mnogo stvarao, možda je nezgodno reći, ali oko 200 slika sam stvorio za ovih 11 mjeseci. Koji su motivi? Motivi, ja volim neobično prirodu, priroda je za mene nešto posebno”, kaže autor izložbe fra Petar Perica Vidić.

Fundus radova fra Petra Perice Vidića, koji posjeduje Akademija nauka i umjetnosti BiH donacijom od 15 slika, upotpunjen je i sada broji ukupno 45 djela. Na ovaj način nastavlja se tradicija doniranja koja bi trebalo da omogući da institucije poput ove zaista budu i kulturne institucije i mjesto okupljanja svih ljudi u BiH, smatra predsjednik Akademije Miloš Trifković.

“Dakle nastavlja donatorsku tradiciju koja uopšte nije generalno prihvaćena u BiH. S druge strane ovom donacijom fra Perica stvara prvi fundus za buduću likovnu galeriju Akademije nauka i umjetnosti”, kazao je Trifković.

Iz stvaralačkog zanosa, ovog umjetnika je jedino pomisao na pandemiju ponekad znala obeshrabriti, te bi gubio motivaciju, ali samo nakratko. Jer on se nije dao omesti. Za njega je umjetnost oduvijek bila duhovna potreba, most između neba i zemlje, a slika nastavak molitve u tišini.