Internacionalna deveta izložba “Umjetnici Sarajevu” biće realizovana od 20. do 30. jula u Gazi Husrev-begovom hanikahu. Svakodnevno će biti otvorena za posjetioce od 10.00 do 19.00 sati, saopšteno je iz Galerije “Preporod”.

Umjetnici iz sedam zemalja izložiće oko 120 djela rađenih različitim tehnikama.

Publika će imati priliku da glasa za najinteresantnije djelo čiji će autor kao nagradu dobiti termin za samostalnu izložbu u galeriji “Preporod”.

Umjetnici čija djela će biti izložena su: Dževad Hozo, BiH, Edin Numankadić, BiH, Šemsa Gavrankapetanović, BiH, Omer Kalesi, Francuska, Ćazim Hadžimejlić, Dževdet Nikočević, BiH, Nora Lefa, Grčka, Fehim Husković, Makedonija, Alajbej Karoglu,Turska, Orhan Džebrailoglu, Turska, Hasan Zejbek, Kipar, Birsen Džeken, Turska, Mirsada Baljić, BiH, Mensur Porović, BiH, Adis Lukač, BiH, Besnik Džemaili, Kosovo, Amra Kozlić, BiH, Ilonka Jasak, BiH, Adela Nurković-Kulenović, BiH, Merima Ivković,BiH, Ira Skopljak, BiH, Jongmun Kim, Južna Koreja, Jasmina Spahić, BiH, Sead Emrić, BiH, Nerdina Abdulić Osmančević, BiH, Halida Emrić, BiH, Selver Kardović, Crna Gora.

Prema saopštenju, ova izložba će doprinijeti značajnim sadržajem, kao i promociji umjetničke i kulturne scene grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Ovom tradicionalnom izložbom želimo ponuditi priliku za komunikaciju umjetnika različitih profila međusobno, s javnošću i širom publikom. Želimo prikazati poziciju umjetnika u Bosni i Hercegovini danas. Umjetnici će izložiti svoja djela prožeta svjetlošću i energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti, tragom vlastitih poimanja i kreativnosti, istakli su iz Galerije “Preporod”.