Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do godinu dana, pet ljekara specijalista anesteziologa, tri ljekara specijalista infektologa, dva ljekara specijalista pulmologa i deset medicinskih sestara-tehničara, za potrebe rada u COVID izolatoriju, smještenom u bivšem armijskog centru.

Opća bolnica je na osnovu sporazuma potpisanog sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 13. novembra ove godine, dobila na upravljanje spomenuti izolatorij. Za rekonstrukciju i adaptaciju prostora u COVID izolatorij, Vlada KS je do sada izdvojila 1.041.765,08 KM.

Vlada je također, tokom ove godine, dala saglasnost za zapošljavanje 132 zdravstvenih radnika, na određeno i neodređeno vrijeme, za potrebe funkcionisanja ove važne zdravstvene ustanove. Stavljanje u funkciju izolatorija pri Općoj bolnici planirano je do kraja tekuće godine.