Služba za poslove sa strancima u posljednjih sedam dana udaljila je sa teritorije Bosne i Hercegovine 13 stranih državljana, među kojima pet državljana Afganistana, te po četiri Albanije i Turske.

Ovim licima su prethodno izrečene mjere protjerivanja, a do udaljenja iz BiH bili su pod nadzorom u Imigracionom centru, saopšteno je iz Službe za poslove sa strancima.

Na osnovu Sporazuma o readmisiji sa Srbijom, četiri državljana Afganistana su vraćeni u Srbiju, dok su ostala lica vraćena u zemlje porijekla.

Službe navode da kontinuirano sprovode pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca u BiH s ciljem suzbijanja ilegalnih migracija i udaljenja ilegalnih migranata iz BiH.

Inspektori za strance su, u saradnji sa policijskim službenicima, sprovodili zajedničke operativne aktivnosti kontrole objekata u kojima se okupljaju migranti na području Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona.

Ove aktivnosti rezultirale su pronalaskom osam stranih državljana iz Maroka, Libije, Pakistana, Alžira i Kube za koje je u postupku utvrđeno da su nezakonito ušli ili nezakonito boravili u BiH.

Služba je ovim stranim državljanima izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u BiH od jedne do pet godina, te su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije BiH.

Služba je otkazala i privremeni boravak za dva državljanina Namibije jer su se promijenile okolnosti na osnovu kojih je boravak odobren.

Predmet rada Službe za poslove sa strancima od početka ove godine bilo je 15.057 migranata od kojih je 14.144 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil.

Samo u posljednjih sedam dana predmet rada bilo je 225 migranata, od kojih je 209 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.210 migranata.