Kompanija Alumina iz Zvornika je u protekloj godini izvezla proizvode u vrijednosti od 290 miliona KM, pokazuju preliminarni izvještaji.

Predsjednik Upravnog odbora “Alumine” Mile Matić je rekao da je zadovoljan nastavljenim trendom uspješnog i profitabilnog poslovanja kompanije.

“Priveli smo kraju investicioni ciklus koji smo predvidjeli prije četiri-pet godina, čime su stvorene pretpostavke da se nastavi trend uspješnog poslovanja”, rekao je Matić.

On je naglasio da je veliki uspjeh da se za sedam godina transformiše firma sa metalurškog na potpuno nemetalurški program, dodavši da su time stvoreni preduslovi za dugoročnu održivost nezavisnu od berzanskih kretanja.

“Prvi put u narednoj godini nećemo imati prodaju nijedne tone metalurške glinice za aluminijum”, rekao je Matić, podsjetivši da je fabrika bila napravljena da dominantno pravi glinicu za aluminijum.

Dodao je da će investicije prevashodno biti usmjerene na poboljšanje kalkulacija, snižavanje troškova poslovanja i revitalizaciju postojećeg stanja.

Matić je naveo da je ispoštovano sve što je dogovoreno sa sindikatom i naglasio da očekuje da će u 2020. godini biti poboljšan standard radnika prema mogućnostima.