Olimpijski centar Jahorina otvorio je najduži planinski bob u regionu u novom objektu pored vještačkog jezera, u neposrednoj blizini silazne stanice šestosjeda Poljice.

“Unaprijedili smo sadržaj na planini, apline coaster je tek početak, za sljedeću godinu cilj je da se napravi avantura park”, kazao je Dejan Ljevnajić, direktor OC Jahorina.

Izgradnja ove najveće ljetne, adrenalinske, atrakcije, planinskog boba na šinama čija je dužina 2.500 metara, ujedno i najvećeg u ovom dijelu Balkana, je samo jedan od segmenata uspješne strategije.