Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) i Općina Novi Grad Sarajevo objavljuju

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina u svrhu izgradnje kompleksa „Kongresni centar Sarajeva“

PREDMET POZIVA: 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina u svrhu izgradnje kompleksa „Kongresni centar Sarajeva“, a u skladu sa Urbanističkim projektom „Kongresni centar Sarajeva“ („Službene novine KS“ broj: 15/16).

Zainteresovana lica u prijavi trebaju iskazati svoj interes, tehničke uvjete te dati okvirnu finansijsku neobavezujuću ponudu za kupovinu nekretnina, te dostaviti  dokaze o bonitetu i referencama za projekte veličine i tipa kao što je projekat iz ovog Javnog poziva.

OPIS NEKRETNINA:

Predmetne nekretnine nalaze se na području Općine Novi Grad Sarajevo, u ulici Bulevar Meše Selimovića 12, iza zgrade RTV Doma, koje obuhvataju zemljište u površini od  29.534  m2  i zgradu u površini od 575 m2 (zgradu čini suteren, prizemlje, sprat I, sprat II i ravni krov, ukupne korisne površine 2.166,90m2) i iste su u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. 

OPIS PROJEKTA: Urbanistički projekat “Kongresni centar Sarajeva” objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj: 15/16.

Objekat Kongresnog centra podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije (5*), poslovno –trgovačkog centra, podzemne garaže i stambenih objekata.

PRAVO UČESTVOVANJA:  

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica. 

ROK I MJESTO DOSTAVLJANJA PRIJAVA – ISKAZIVANJA INTERESA   

Prijave se mogu podnijeti u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine u svrhu izgradnje kompleksa „Kongresni centar Sarajeva“, a u skladu sa Urbanističkim projektom „Kongresni centar Sarajeva“, na adresu Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića br. 12, 71.000 Sarajevo.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Prijava treba da sadrži ime i prezime, odnosno naziv i sjedište podnosioca, kontakt telefon, nedvosmisleno iskazan interes za kupovinu predmetnih nekretnina u svrhu izgradnje kompleksa „Kongresni centar Sarajeva“, a u skladu sa Urbanističkim projektom „Kongresni centar Sarajeva“ sa okvirnom finansijskom neobavezujućom ponudom iznosa, te vlastite tehničke uvjete i dokaze o bonitetu (bilans stanja, bilans uspjeha za prethodnu godinu) i referencama za projekte veličine i tipa kao što je projekat iz ovog Javnog poziva.

DODATNE INFORMACIJE   

Javni poziv će biti objavljen na službenoj web-stranici BHRT-a, službenoj web-stranici Općine Novi Grad Sarajevo, te kontinuirano oglašavan putem radio i televizijskih medija BHRT-a, u cilju postizanja visokog stepena transparentnosti.

Konačan odabir najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se ponovnim javnim pozivom koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

Za dodatna pojašnjenja u vezi s ovim Javnim pozivom, kao i mogućnost neposrednog uviđaja, odnosno obilaska nekretnina,  potencijalni kandidati mogu se informisati kod kontakt osobe:

Ispred BHRT-a: Elvir Heto, koji obavlja poslove iz nadležnosti direktora Sektora za upravljanje imovinom i investicije.

Kontakt telefon: 061 734 381

Ispred Općine Novi Grad Sarajevo: Alen Zorlak, Pomoćnik općinskog načelnika za Službu za urbanizam, stambene, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Kontakt telefon: 033  291-314

Projekat se može pogledati u Službi za urbanizam, stambene, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića broj 97.

Generalni direktor BHRT-a
Belmin Karamehmedović