U istom danu kada se u Banjaluci raspravljalo o potrebi depolitizacije javnih preduzeća, Vlada Republike Srpske, zbog višemilionskih gubitaka u prošloj godini, smijenila je 10 direktora organizacijskih jedinica Javnog preduzeća “Šume Republike Srpske”. Transparentnost, odgovornost za poslovne rezultate, kontrola nad radom i uklanjanje političkih utjecaja, četiri su stvari koje se moraju uvesti, ako se javna preduzeća u našoj zemlji žele učiniti efikasnijim. Zaključak je ovo radnih grupa koje je nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, u cilju unapređenja poslovanja i depolitizacije javnih preduzeća, formirala sa predstavnicima zakonodavnih tijela na nivoima entiteta i Kantona Sarajevo.

Javna preduzeća nakon izbora postaju stranački plijen i stavljaju se pod direktnu kontrolu političkih partija. Na rukovodeće pozicije isključivo se zapošljavaju stranački kadrovi, što najčešće dovodi do loših rezultata poslovanja i loših javnih usluga za građane.

Vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odlučili su da stanu u kraj lošem poslovanju u JP „Šume RS”. Zbog minusa od 5,3 miliona KM u prošloj godini danas je smijenjeno deset direktora iz isto toliko organizacionih dijelova ove javne kompanije. Na prvi pogled, obrazloženjem da će na njihova mjesta biti imenovani ljudi kod kojih će se gledati stručnost, a ne stranačka pripadnost, izgledalo je kao da su poslušali preporuku o potrebi depolitizacije javnih preduzeća i miješanja stranaka u njihov rad. Ali, samo na prvi pogled.

Iz Vlade RS najavljeno je da će se uskoro preispitati rad Uprave i Nadzornog odbora „Šuma RS”, ali i još nekih javnih kompanija. Nije rečeno samo da li se Vlada toga sama sjetila ili neko drugi koga ne zanima politika nego isključivo stručnost i kompetentnost.