U Jordanu se danas održavaju izbori za novi saziv parlamenta, a 1.674 kandidata, uključujući 360 žena, učestvuje u trci za 130 mjesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 4,6 miliona birača, koji mogu glasati na nekom od 1.824 biračkih mesta širom zemlje, navedeno je iz Državne izborne komisije.

Za izbor u parlament bori se 47 partija, naveo je Amer Bani Amer, direktor Centra Rased-Hayyat, koji se bavi monitoringom vlade i parlamenta.

Amer je naveo da Islamski akcioni front, politička ruka Muslimanskog bratstva, ima 41 kandidata za izbore.

Parlament Jordana sastoji se iz dva doma: Senata, gornjeg dela parlamenta sa 65 članova koje bira kralj i Predstavničkog doma sa 130 mjesta.