Ministri finansija već mjesecima ne mogu da se dogovore oko raspodjele prihoda od PDV-a iz 2009. i 2010. godine.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na posljednjoj sjednici usvojio je zaključak da do 31. avgusta bude nađen novi model svih poravnanja da bi Republici Srpskoj bilo isplaćeno 28 miliona maraka štete, koje imala zbog nezakonite raspodjele prihoda od PDV-a.

Predstavnicima Federacije BiH ne odgovara prijedlog poravnanja koji nudi Uprava za indirektno oporezivanje koji predviđa da se, u dužem vremenskom periodu sredstva od PDV-a koja pripadaju Federaciji, u jednakim mjesečnim ratama svakog radnog dana prebacuju u korist Republike Srpske. Državni resorni ministar tvrdi da problem nije u njemu.

Da politički interesi prednjače u odnosu na dobrobit građana, potvrđuje i ova neusaglašenost članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tvrdi novinarka magazina “Start”. Dodaje, da novac bh. građana služi za realizaciju ciljeva političkih partija, i da je sve do dogovora njihovih čelnika.

Ekonomski stručnjaci srž problema vide u političkoj borbi za veći dio kolača pri raspodjeli novca.