Nakon konačne presude u Holandiji, prema kojoj je ova zemlja djelimično odgovorna za smrt 350 muškaraca u Srebrenici u julu 1995. godine, vlada te države je formirala ekspertsku komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica. Komisija je formirana nakon što je Vrhovni sud Holandije presudio da je Holandija imala “vrlo ograničenu” odgovornost za genocid.

Fazila živi u Srebrenici. U Potočarima je ukopala muža i sina. Danas vodi Udruženje “Majke Srebrenice”. Majkama, kaže, niko ne može nadoknaditi štetu niti vratiti djecu, muževe, braću i sve ljude koji su ubijeni za nekoliko dana 1995.godine.

FAZILA EFENDIĆ, Udruženje “Majke Srebrenice”

“Mi smo živjele i živimo i bez te materijalne naknade, ali je nama više bitno da se riješi i da se prihvati odgovornost u većem procentu i druge evropske države da isto tako prihvate, da se kazne počinioci genocida, da se skine odgovornost sa cijelog stanovništva, jer zna se imenom i prezimenom ko je ratni zločinac”.

Odlukom Vrhovog suda Holandije utvrđeno je da je ta zemlja imala, kako je navedeno, “vrlo ograničenu” odgovornost za genocid koji je počinjen u julu 1995. u Srebrenici. Odgovornost holandskog bataljona time se svela na 350 ljudi koji su 13. jula predati snagama Vojske Republike Srpske, a koji su kasnije ubijeni. U Udruženju majke enklavi Srebenica i Žepa kažu da 18 godina vode proces protiv Holandije.

MUNIRA SUBAŠIĆ

“Nije dobro što će se za jedan dio dobiti, a za drugi ne pripadaju ni da su odgovorni ni da su žrtve, a holandska vlada i holandaski bataljon i ministarstvo odbrane koje je prihvatilo odgovornost su odgovorni ne samo za ljude koji su bili unutra, nego i one koji su bili okolo i koji su pošli šumom, njihova je bila misija da nas štite”.

Parlament Holandije je donio odluku da se formira stručna komisija koja će sačiniti prijedlog naknade štete preživjelim žrtavama genocida, pojašnjava član međunarodnog tima koji zastupa udruženje žrtava.

SEMIR GUZIN

“Taj prijedlog će se sačiniti u saradnji sa našim advokatskim timom i našim advokatskim timom u Holandiji, mi ćemo nastojati da ta ponuda bude što je moguće više dostojanstvenija, primjerenija i nadamo se da ćemo ovaj put po svaku cijenu izbjeći vođenje dugog sudskog postupka”.

Advokat podsjeća da se pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu vodi proces, žalba na presudu Vrhovnog suda Holandije, da je vjerovatnoća u okviru koje bi likvidirani muškarci mogli preživjeti da ih je holandski bataljon zaštitio nakon pada Srebrenice deset odsto.