Javna ustanova Doma zdravlja Zenica uputila je otvoreno pismo građanima Zenice i cijeloj javnosti. Naime opovrgavaju pojedine informacije o otežanom funkcionisanju ove ustanove.

Istakli su kako JU Dom zdravlja Zenica funkcioniše bez značajnih poteškoća.

Primjer organizacije i funkcionisanja naše ustanove u uslovima pandemije preuzeli su brojni domovi zdravlja iz BiH zbog čega smo ponosni na svakog našeg uposlenika. Na ovom putu ćemo istrajati, bez obzira na podmetanja neodgovornih pojedinaca koji nisu svjesni kakve posljedice mogu proizvesti širenjem neistina i panike.

Iz Domova zdravlja Zenica također su kazali kako u uslovima pandemije gradonačelnik Fuad Kasumović nije niti jednom zvanično posjetio JU „Dom zdravlja“ Zenica i na licu mjesta se uvjerio u uslove rada zdravstvenih radnika.

Za vrijeme trajanja pandemije Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom izdvojila je nula (0) konvertibilnih maraka za pomoć zdravstvenim radnicima Zenice.

Također su istakli kako im nije dopušteno ni zapošljavanje novih kadrova.

Naime, gradonačelnik Grada Zenica odbio je da objavi oglas JU „Dom zdravlja“ Zenica na svojoj web stranici, iako je to obavezan uraditi po članu 4. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Sl. n. ZDK“ br. 8/19. i 6/20.). Na ovaj način gradonačelnik utječe na neometano funkcioniranje JU „Dom zdravlja“ Zenica i obavljanje zdravstvene djelatnosti, što u konačnici može prouzrokovati ogromne posljedice.

Također iz Domova zdravlja Zenica žele demantovati i nekoliko,kako oni kažu, opasnih konstrukcija i neistina:

„Dom zdravlja Zenica blokira imenovanje Upravnog odbora Doma zdravlja“

Odgovor: JU „Dom zdravlja“ Zenica obavještava javnost i sve pacijente da JU „Dom zdravlja“ Zenica regularno radi i pruža zdravstvene usluge. U skladu sa članom 67. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. n. FBiH“ br. 46/10. i 75/13.), v.d. direktor JU „Dom zdravlja“ Zenica ima sva prava i dužnosti direktora. U ovom trenutku, JU „Dom zdravlja“ Zenica nema Upravni odbor, što je odgovornost Gradske uprave Zenica. Iako je mandat Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Zenica isticao sa danom 02.08.2020. godine, Gradska uprava Zenica objavila je Oglas za izbor i imenovanje Upravnih odbora JU „Dom zdravlja“ Zenica i JU Apoteke Zdravlje Zenica tek sa danom 10.06.2020. godine u „Oslobođenju“ i dana 17.06.2020. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 39/20. Gradska uprava Zenica nije završila ovaj postupak zbog proceduralnih grešaka i propusta, te uočenih nedostataka u provođenju konkursne procedure, što je objavljeno u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 60/20, a isti je poništila tek dana 28.08.2020. godine. Kada je nastala ovakva situacija, Gradska uprava Zenica podnijela je Gradskom vijeću Zenica prijedlog za imenovanje privremenog Upravnog odbora u JU „Dom zdravlja“ Zenica, procjenjujući ga hitnim. Hitnost takvog postupka Gradsko vijeće nije smatralo osnovanim. U skladu sa izloženim, odgovornost zašto JU „Dom zdravlja“ Zenica nema Upravni odbor je na Gradskoj upravi Zenica, a ne na drugim kako to zlonamjerno i neargumentovano u medijima tvrdi Gradonačelnik Fuad Kasumović.

„Promjena naziva Doma zdravlja samo kako bi se produžio mandat dr. spec. Selvedini Sarajlić-Spahić“

Odgovor: Javnost je upoznata koliko je u prethodnim godinama urađeno na nivou JU „Dom zdravlja“ Zenica na unapređenju objekata, uslova rada i standardu naših radnika. U smislu daljnjeg unapređenja zdravstvene djelatnosti u interesu naših pacijenata, posebno u okolnostima pandemije virusom covid-19, JU „Dom zdravlja“ Zenica je prihvatila prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona da procijeni mogućnost uspostave Stacionara za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesnika u sastavu JU „Dom zdravlja“ Zenica, a koji bi u periodu pandemije/epidemije posebno bio usmjeren prema pacijentima oboljelim od COVID-a 19. Stručni tim, formiran da sačini Elaborat o opravdanosti ili neopravdanosti uspostavljanja stacionara za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesnika u JU “Dom zdravlja” Zenica, sagledao je navedenu mogućnost, a u skladu sa članom 84. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na osnovu elaborirane procjene mogućnosti, donesen je zaključak o opravdanosti proširenja djelatnosti JU „Dom zdravlja“ Zenica na stacionar za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesnika, u slučaju ekscesivnog obolijevanja većeg broja pacijenata u kratkom vremenskom periodu, bez obzira da li se radi o pandemiji, epidemiji, ili bilo kojoj drugoj etiologiji, a kada bi prijetila mogućnost da kapaciteti Kantonalne bolnice Zenica ne bi mogli odgovoriti trenutnim zahtjevima. Kao što se može vidjeti, radi se o veoma kvalitenoj ideji, koja je trebala da se što prije realizuje zbog naših pacijenata. Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona donijelo je Rješenje br. 11-33-38811/20. od 16.06.2020. godine o saglasnosti za proširivanje djelatnosti u JU „Dom zdravlja“ Zenica, i da je u skladu sa pravnom regulativom osigurano stručno mišljenje Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Saglasnost osnivača, odnosno Gradske uprave, nikada nismo dobili. Nažalost, Gradonačelnik Grada Zenica nije podržao ovu ideju samo iz ličnih razloga, pa je ovaj projekat odložen do daljnjeg. Ne trebamo ni naglašavati koliko bi sve ovo pomoglo u trenutnoj borbi koju vode svi zdravstveni radnici, posebno koliko bi se smanjio pritisak na Kantonalnu bolnicu Zenica jer bi dio pacijenata inficiranih virusom covid-19 bio zbrinut na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

„Renoviranje Službe za akreditaciju“

Odgovor: Prema Zakonu o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/05, 52/11 i 6/17) osnovan je Odsjek za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga, što je ujedno i zakonska obaveza. Neupitna je važnost osnivanja odsjeka za kvalitet čiji je doprinos posebno uočljiv za vrijeme organizacije rada u uslovima pandemije. U odsjek su premješteni uposlenici koji su koordinatori kvaliteta od ranije u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Konstrukcija „renoviranje prostorija“ je zapravo tekuće održavanje dotrajalih prostorija.

„Neuslovni trijažni šator…odijela se peru i suše na ogradi“

Odgovor: JU „Dom zdravlja“ Zenica raspolaže sa dovoljno zaštitne opreme. Sistem trijaže uspostavljen je prema naredbi Federalnog kriznog štaba, a upravo naš trijažni sistem preuzeli su mnogi drugi domovi zdravlja u BiH kao primjer dobre prakse. Između ostalog, JU „Dom zdravlja“ raspolaže jednokratnim i višekratnim odijelima, prema specifikaciji proizvođača. Jednokratna odijela se bacaju što se može provjeriti u evidenciji otpremnica medicinskog infektivnog otpada. Odijela, koja smo prije pet dana počeli po uputama dezinfikovati, su višekratna odijela po samoj specifikaciji proizvođača.

„Alarmantni vapaji zdravstvenih radnika…niko ne odbija raditi, ali tražimo opremu“

Odgovor: Zvaničan dopis Sindikata zdravstvenih radnika ili grupe zdravstvenih radnika o nezadovoljstvu uslovima ili sličnim tekućim aktivnostima JU “Dom zdravlja“ nije dobio. Nezadovoljni radnici, tačnije nezadovoljni pojedinci i njihove pojedinačne izjave, su blijedo i nehumano pokriće za njihov nerad. JU „Dom zdravlja“ raspolaže sa dovoljnom količinom zaštitne opreme i briseva za uzimanje uzoraka za PCR testiranje, i postupa isključivo u skladu sa smjernicama, preporukama i naredbama zvaničnih kriznih štabova.

JU „Dom zdravlja“ Zenica je u funkciji zaštite zdravlja svih stanovnika ovog grada. Svaki uposlenik Doma zdravlja Zenica je heroj, a svaki pokušaj destabilizacije ove ustanove je kukavički čin onih kojima je jedno imenovanje važnije od zdravlja stanovništva.