Pandemija koronavirusa potresla je živote svih građana i donijela termin „novo normalno“ u našu svakodnevicu.

Ipak, postoji kategorija ljudi koje je pandemija dodatno ugrozila i koji su zbog zdravstvenog stanja posebno ranjivi. To su hronični bolesnici, bubrežni i onkološki pacijenti, kao i osobe sa poteškoćama u razvoju.

Uprkos pandemiji, mnogobrojni pacijenti su obavezni da po svoje redovne terapije i medicinske tretmane odlaze u zdravstvene ustanove. Najveći izazov je pred dijaliznim i transplantiranim pacijentima, odnosno onim pacijentima koji na dijalizu moraju svaka dva do tri dana.

Poseban problem predstavlja i to što su zbog pandemije u potpunosti obustavljene transplantacijske operacije, koje su od životne važnosti za pacijente i njihovo odgađanje do završetka pandemije vodi u neizvjesnost i mogući fatalan ishod. U posebno rizičnu grupu spadaju i onkološki pacijenti, koji ističu zahvalnost Zavodu zdravstvenog osiguranja, koji im je pomogao da na jednostavniji način tokom pandemije dođu do ortopedskih pomagala.

MAJA MEMIĆ, predsjednica Udruge “Novi pogled”

“Tad smo u suradnji sa Cherka company i Zavodom zdravstvenog osiguranja organizovali sve na način da pacijentica samo zovne svog ljekara i kaže koje pomagalo joj treba. Njen ljekar proslijedi uputnicu Zavodu, a zavod samo telefonski potvrdi gdje će i u kojoj kući podići pomagalo”.

Memić ističe kako su iz pomenute firme vršili kućnu dostavu ortopedskih pomagala pacijenticama koje ne žive u Mostaru. Dodaje i kako su na Odjelu onkologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar normalno tekli kontrolni pregledi, hemo i radio terapije, a nije bilo ni nestašice medikamenata. Posebna kategorija koja je pogođena pandemijom koronavirusa, a o kojoj se ne govori često su osobe sa poteškoćama u razvoju. I pored svakodnevnog specifičnog načina života, morali su prihvatiti nove navike i pravila.

IGOR LEDIĆ, predsjednik Udruge za Daunov sindrom, Mostar

“Kroz ranu intervenicju oni uče o ličnoj higijeni i taj neki dio je manje više prošao bez velikih poteškoća, redovno se peru lice, ruke. Za maske je bilo malo teže, posebno sad kad je vruće ali kada treba nose ih. Malo ih skidaju, mi ih malo vraćamo”.

Živjeti život po pravilima pandemije vremenom ćemo morati svi naučiti,smatraju stručnjaci. Bitno je da u tom procesu obratimo pažnju na najranjivije kategorije društva, jer njima i bez opasnosti koje nosi koronavirus treba naša svakodnevna briga i osviještenost.