Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ocijenila je u Izvještaju za 2019. godinu da Ministarstvo bezbjednosti BiH nije ispoštovalo Zakon o javnim nabavkama prilikom nabavke opreme za Graničnu policiju.

Termovizijske kamere, mobilni termovizijski sistem, dvogledi, dron sa termovizijskim kamerama, kamere za nadzor granice i druga tehnička oprema ukupne vrijednosti 1,8 miliona KM, nabavljeni su prošle jeseni i Granična policija se služi ovom opremom која је nabavljena zahvaljujući donaciji Češke Republike, a proceduru nabavke ove opreme državni ured za reviziju je ocijenio spornom.

Ured za reviziju u svom izvještaju za prošlu godinu tvrdi da Ministarstvo sigurnosti nije poštovalo Zakon o javnim nabavkama.

Ministarstvo sigurnosti je vodilo dva pregovaračka postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i oba su poništena, a treći put je primijenjeno izuzeće. Ured za reviziju smatra da Ministarstvo sigurnosti nije smjelo primijeniti izuzeće.

“Dakle, ugovorni organ je donio Odluku o nabavci roba bez provodenja postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama bez da su ispunjeni uslovi za izuzece s obzirom na to da donator nije zahtijevao da ugovor o nabavci bude dodijeljen u skladu sa posebno definisanom procedurom”, stoji u Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji.

Dok revizori smatraju da nisu bili ispunjeni uslovi za izuzeće prema članu 10 Zakona o javnim nabavkama, bivši ministar sigurnosti tvrdi da je sve urađeno u skladu sa Zakonom.

DRAGAN MEKTIĆ, bivši ministar sigurnosti BiH

„I ja apsolutno ne vidim ništa sporno u svemu tome. Česi su dali novac, Česi su upravljali praktično tom javnom nabavkom, određivali uslove i druge stvari i kako je donator zahtijevao, tako je praktično i urađeno i oprema nabavljena u skladu sa tehničkom specifikacijom“, rekao je Mektić.

Mektiću je nejasno kako su revizori došli do svog zaključka u godišnjem Izvještaju, navodeći da postoje pismeni dokazi o svim radnjama koje je Ministarstvo poduzimalo. Kontradiktorne tvrdnje izazivaju nedoumicu i otvaraju pitanja o pouzdanosti revizorskog izvještaja.

Također, iz revizorskog izvještaja ostaje nejasno je li plaćena carina i PDV na uvezenu opremu za nadzor granice, jer revizorima nije dostavljena dokumentacija o oslobađanju od ovih dažbina. Naravno, jedino bi državno Tužilaštvo moglo dati odgovore na ova pitanja ako bude smatralo da treba provjeriti navode iz Izvještaja Ureda za reviziju.