Kancelarija disciplinskog tužioca podnijela je disciplinske tužbe protiv glavnog tužioca Gordane Tadić i predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca.

Tužba protiv Tadićeve podnesena je zbog nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti, propuštanja da postupi u skladu sa odlukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/, te ponašanja koje šteti ugledu tužilačke funkcije, objavljeno je na stranici Kancelarije disciplinskog tužioca.

Prva tačka tužbe protiv Tadićeve se odnosi na izbjegavanje obaveze automatske raspodjele predmeta u rad tužiocima putem sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima TKMS /TCMS/.

Birn je ranije pisao o nekorištenju TKMS-a kada je tužilac Miroslav Janjić tvrdio da je do stanja u kojem ne dobija nove predmete u rad moglo doći zato što rukovodstvo Tužilaštva BiH, odnosno glavni tužilac Gordana Tadić, ne primjenjuje Pravilnik o TKMS-u.

Druga tačka tužbe se odnosi na propuštanje da kao rukovodilac Tužilaštva primijenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka obezbijedi pokretanje postupka personalnih bezbjednosnih provjera osoblja ove pravosudne institucije koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Savjeta da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obaveze i mjere navedenog Zakona.

Državne institucije, prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka, imaju obavezu provesti bezbjednosne provjere zaposlenih.

Trećom tačkom tužbe Tadićevoj je stavljeno na teret narušavanje ugleda pravosuđa neosnovanim zahtjevom za isplatu potraživanja u vezi s najmom stana.

Sredinom avgusta prošle godine, nakon što su novinari objavili priču navodeći kako je glavni tužilac naplatila troškove smještaja u Sarajevu, Kancelarija disciplinskog tužioca je po službenoj dužnosti registrovala predmet protiv Tadićeve.

Disciplinska tužba protiv predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca podnesena je zbog neprimjerenih kontakata.

Tužba je podnesena zbog disciplinskih prekršaja namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Savjeta, kao i ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije.

Prva tačka optužbe se odnosi na neprimjeren kontakt sa osobom protiv koje se vodi postupak pred Sudom kojim rukovodi, dok se drugom tačkom tereti za upućivanje komentara neprimjerenog sadržaja kroz komunikaciju sa tužiocem koji postupa u predmetu u kojem je tuženi učesnik u postupku.

Po trećoj tački tužbe, Debevec se tereti za namjerno davanje nedovoljne informacije VSTS-u o imovini u inostranstvu, kroz lične finansijske izvještaje dostavljene Savjetu.