Regionalno odlagalište komunalnog otpada u Livanjskom kantonu već dvije godine je prazno i niko ne zna kada će početi s radom.

U Livnu, Glamoču i Bosanskom Grahovu komunalnog otpada ima gotovo na sve strane, samo ga nema na ovom njihovom zajedničkom odlagalištu kojim gospodari njihovo zajedničko Javno preduzeće „Li-čistoća“.

Javno preduzeće „Li-čistoća“ ima sve potrebne dozvole i odobrenja, no nema potrebne odluke o cijenama zbrinjavanja komunalnog otpada. Naime, dva od tri suvlasnika su donijela takve odluke. To još nije učinila opština Glamoč.

I to je razlog što već dvije godine ovo odlagalište koje je više od deset godina građeno ničemu ne služi. Opštinski načelnik Glamoča, na čijem području se i nalazi odlagalište, ističe kako će odluka o cijenama zbrinjavanja komunalnog otpada ipak biti donesena na jednoj od idućih sjednica Opštinskog vijeća, ali samo pod jednim uslovom.

Smeće koje će se odlagati na toj deponiji treba da se odlaže samo iz ove tri opštine, a nikako iz susjednih opština, pa čak iz kantona, iz Hercegovine. Pored uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava koji se uništavaju u u ovoj opštini, načelnik opštine Glamoč izičito ističe da im ne treba još i tuđe smeće.

Napominjući kako u ovom slučaju Glamoč nije nikakav kočničar, načelnik dodaje kako je opština Glamoč čak i spremna odreći se vlastitog udjela u „Li-čistoći“ u korist Livna i Grahova. Naravno, uz uslov da sigurno neće dovoziti smeće na teritoriju opštine Glamoč iz drugih opština.

Krediti Svjetske banke kojima je građeno ovo odlagalište smeća, davno su počeli pristizati na naplatu „Li-čistoći“. No, već dvije godine samo je dvoje uposlenih u tom preduzeću. Novaca nemaju ni za lične dohotke, a kamoli za otplatu tih kredita.

Potpisana su dva kredita. Jedan je milion i 300 hiljada dolara, drugi je milion i 500 hiljada dolara i realizovana je investicija.

A korist, uprkos svim napravljenim elaboratima o ekonomskoj i drugoj opravdanosti, i dalje je ravna nuli. Štaviše, ova investicija kumovala je tome da na sred Livanjskog polja bude otvoreno privremeno odlagalište komunalnog otpada dok ovo regionalno ne bude napravljeno. Riječ je o pravoj ekološkoj bombi.

Predsjednik Gradskog vijeća Livna ističe da mu dolazi mjesečno najmanje pet poziva sa pitanjem kad će to već jednom da proradi. Kaže, do Gradskog vijeća Livna više nije ništa.

Izgleda kako će na kraju ispasti kako je jedini krivac onaj ko je dao novac da se izgradi ovo regionalno odlagalište komunalnog otpada za koje niko ne zna kada će proraditi.