Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić poručio je građanima da ne moraju potpisivati peticiju protiv gradnje novog objekta na lokalitetu Hotela “Pošta” u centru grada.

“Ne može se usvojiti urbanistički projekt “Kvadrant Sirano-Pozorište mladih” za lokalitet hotel “Pošta” bez provođenja odluke Vlade KS u vezi ventilacionih koridora”, istakao je ministar danas u online obraćanju medijima.

Kapidžić je podsjetio da je Odluku o provođenju ventilacionih koridora Vlada KS usvojila 18. juna te naglasio da se lokalitet “Pošta” nalazi upravo u okviru tih koridora.

Naglasio je da je dokument Kantonalni ekološki plan (KEP) usvojena Strategija KS-a od 2017. do 2022. godine u okviru koje se provodi Zeleni akcioni plan koji je rezultirao studijom o ventilacijskim koridorima u cilju smanjenja zagađenja zraka.

Istakao je da je Ministarstvo gradskim općinama poslalo tačne linije i pozicije koje ti koridori zahvaćaju i koji se od regulacionih planova moraju izmijeniti u skladu s njima.

Kapidžić je dodao da na području Općine Stari Grad ima 12 regulacionih planova (11 usvojenih, jedan u izradi), u Općini Centar 23 (14 usvojih, devet u izradi), Općina Novo Sarajevo 14 (devet usvojenih, pet u izradi, Novi Grad 22 plana (16 usvojenih, šest u izradi) te Ilidža četiri plana (tri usvojena, jedan u izradi).

“Općine će krajem mjeseca od Ministarstva dobiti koji planovi remete parametre u Studiji te na koji način će se provoditi parametri”, pojasnio je ministar Kapidžić.

U Odluci su, dodao je, zabranjene izdavanje građevinskih i urbanističkih saglasnosti u periodu od šest mjeseci, do definisanja planova, ali samo na planovima koji ulaze u doradu.

Istakao je da općinski načelnici imaju sluha za rješavanje tih problema te je izrazio nadu da će tako postupiti i općinska vijeća i da će pokrenuti procedure korekcije planova.

“Ovo je naša obaveza zbog situacije u gradu, a to je da se dobije veći broj zelenih površina i omogući strujanje zraka”, zaključio je Kapidžić.