Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović informisao je danas u Istočnom Sarajevu nosioce pravosudnih funkcija sa područja Sarajevsko-romanijske regije o pripremi zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Kasipović je nosioce pravosudnih funkcija informisao i o pripremi zakona o suđenju u razumnom roku i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku.

Na sastanku je razgovarano o radu pravosudnih institucija sa područja Istočnog Sarajeva, materijalnom položaju i ažurnosti sudova, a analizirani su i rezultati rada u ovoj godini.

Bilo je riječi i o platama i drugim naknadama zaposlenih, kao i nastojanjima Vlade Republike Srpske da bude poboljšan materijali položaj zaposlenih u pravosuđu.

Sastanku su prisustvovali predsjednici Okružnog suda, Okružnog privrednog suda i Osnovnog suda, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva i direktor Kazneno-popravnog zavoda u Istočnom Sarajevu, te predsjednik Osnovnog suda na Sokocu.