Država Katar započela je historijske reforme tržišta rada. Time su stvoreni uslovi da ova najbogatija zemlja svijeta širom otvori svoja vrata i za radnike iz Bosne i Hercegovine.

Katar, zemlja u kontinuiranom progresu, 2022. godine dočekuje Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a najavljeno je i da će se natjecati i za domaćinstvo Olimpijskih igara 2032. godine. Sve su to šanse za mlade iz cijelog svijeta, pa i BiH, da se okušaju u jednom dinamičnom i naprednom okruženju, te da stečena iskustva kasnije prenesu u našu zemlju.

Kako prenosi Radio Sarajevo, zato su zanimljive potvrđene informacije da je novi zakon u Kataru donio neke ključne promjene u radnom zakonodavstvu, poput ukidanja odredbi da radnici moraju dobiti saglasnost prethodnih poslodavaca za promjenu radnog mjesta.

Kako je potvrđeno u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvo rada Katara će dostavljati zahtjeve katarskih poslodavaca za angažiranjem radnika iz BiH Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Radnici će sklapati pojedinačne ugovore o radu s poslodavcem u skladu sa obrascem ugovora koji se nalazi u prilogu Sporazuma. Agencija za rad i zapošljavanje BiH  i Ministarstvo rada Katara preduzimat će sve potrebne procedure za provođenje Sporazuma, a nadležni organ u Ministarstvu rada Katara nadgledat će njegovo provođenje.

“Dakle, kada je u pitanju Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Odsjek za međunarodnopravne poslove je proveo postupak ratifikacije i sačinio instrument o ratifikaciji. Time se završava uloga MVP-a u vezi sa stupanjem na snagu navedenog sporazuma. Prema Sporazumu nadležni organ za implementaciju je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, koja bi trebala imati više informacija o realizaciji sporazuma”, kazala je ministrica vanjskih poslova naše zemlje Bisera Turković.

Prema njenim riječima, sve promjene na tržištu rada Katara u odnosu na strane državljane su svakako prilika i za naše građane, ali i za naše kompanije.