Vlasti Kine odobrile su po hitnom postupku upotrebu vakcine “Sinovac” protiv koronavirusa za djecu uzrasta od tri do 17 godina.

U Kini je do četvrtka, 3. juna, upotrijebljeno 723,5 miliona doza vakcine, a do sada su vakcinisane samo punoljetne osobe.

Maloljetnici imaju manji prioritet u vakcinaciji u poređenju sa starijim osobama, kod kojih je veći rizik od pojave težih simptoma zaraze.

Preliminarni rezultati prve i druge faze kliničkog testiranja pokazali su ga vakcina može da izazove imunu reakciju kod lica uzrasta od tri do 17 godina, te da je su neželjene reakcije u većini slučajeva bile blage.

Kod učesnika testiranja broj antitijela uvećan za 10 puta za sedam dana, a 20 puta za dvije sedmice.

Međutim, “Sinovac” tek treba da završi dugoročno praćenje trajanja antitijela prije nego što izda preporuku vlastima u vezi sa davanjem treće doze vakcine.