Transfuzijski centar Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u svakodnevnoj je borbi s prikupljanjem dovoljnih zaliha krvi za nesmetan rad. Iako se operacije ne odgađaju, stanje je alarmantno, jer se radnici svakodnevno suočavaju s nestašicom zaliha, posebno u vrućim ljetnim periodima.

Razgovarali smo sa doktoricom Jadrankom Knežević.

Ona je kazala kako nestašica krvi ustvari traje već dvije godine, a od svih zdravih osoba očekuju da će odaziv biti bolji.

Trebamo malo više poraditi na animiranju ljudi i direktnom razgovoru sa mladim ljudima o davanju krvi, kazala je Knežević.