Štampani materijali za sjednice Skupštine Grada Bijeljina odlaze u prošlost, a zamijeniće ih skupštinski materijal u elektronskoj formi. Ova informacija pokrenula je na razmišljanje o nepotrebnom trošenju resursa i druge institucije i preduzeća u Bijeljini. Provjerili smo – koliko se papira uopšte troši u institucijama i javnim preduzećima i da li se o tome vodi računa? Da li i koliko recikliramo?

Skupština grada Bijeljina od početka godine potrošila je na štampanje materijala za sjednice više od milion listova papira. Ta informacija nagnala je nadležne da podnesu inicijativu kojom bi se ukinulo bespotrebno štampanje, a papir zamijenila elektronska forma.

ALEKSANDAR ĐURĐEVIĆ, predsjednik Skupštine Grada Bijeljina

“Svi odbornici i pravni subjekti dobiće izjave da se izjasne da im materijale dostavljamo u elektronskoj formi, mislim da ćemo tako značajno smanjiti troškove, a samim tim i sačuvati okolinu. Na kraju krajeva, živimo u 21. vijeku tako da je upotreba modernih tehnologija imperativ”.

Ova inicijativa ponovo je podrgrijala pitanje o nepotrebnom trošenju resursa i reciklaži. Prema podacima bijeljinskog preduzeća “Komunalac” koje se bavi preuzimanjem otpada, u proces reciklaže mjesečno se pošalje manje od dva odsto otpada. Poređenja radi, Njemačka je 1986. reciklirala više od 65% ambalažnog otpada.

DIKO CVJETINOVIĆ, ravnatelj a.d. “Komunalac”, Bijeljina

“AD komunala Bijeljina krenuo je 2018. godine u prikupljanje ambalažnog otpada. Najviše je prikupljeno stakla, negdje oko 142 tone, gdje smo ostvarili prihode na osnovu toga od 8.305 KM. Drugi po broju je bijeli papir, 22,4 tone i ostvareni su prihodi od 6.600 KM”.

Oni koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine kažu da je svijest građana o neophodnosti reciklaže i minimiziranju nepotrebnog trošenja resursa na niskom nivou.

“Dok se u većini zemalja Evrope i svijeta godinama praktikuje razdvajanje otpada na staklo, papir, plastiku i biootpad, naša svakodnevica je potpuno drugačija. Ekolozi kažu da građani BiH nisu dovoljno ekološki osviješteni kada je riječ o važnosti, najprije pravilnog odlaganja otpada, a da su od razdvajanja decenijama daleko”.

Međutim, ima i pozitivnih primjera. U bijeljinskom vrtiću “Čika Jova Zmaj”, za radionice s mališanima koriste reciklirane materijale, poput starih dokumenata, novina, plastičnih ambalaža i čepova.

SLAVIŠA VUJANOVIĆ, ravnatelj JU Vrtić “Čika Jova Zmaj”, Bijeljina

“Imamo kutije za odlaganje tog otpada, papir, kartoni. Vaspitači neke papire koji nisu potrebni, dokumenta i stare novine, koriste u radu sa djecom, da li će to biti reciklaža, izrada didaktičkih materijala, ili da djeca okrenu papir pa s druge strane rade likovne crteže…”.

U povoju je i ideja o razdvajanju otpada u stambenim zgradama, najavljuju iz “Komunalca”.

DIKO CVJETINOVIĆ, ravnatelj a.d. “Komunalac”, Bijeljina

“Ad Komunalac je početkom godine dobio donaciju kontejnera iz Danske i mi već uveliko radimo na terenu. Sklapamo ugovore sa zajednicama etažnih vlasnika i dosad smo podijelili oko 175 kontejnera”.

U bijeljinskim ekološkim organizacijama smatraju da je neophodno organizovati javne tribine i debate u lokalnim zajednicama, ali i pokrenuti kampanje u cijeloj BiH s ciljem edukacije.