Članovi Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prihvatili su danas dva zaključka kojima parlament od Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija traži da do 1. marta naredne godine sačini informaciju o realizaciji preporuka revizora, kao i da se nađe način da se ojača sistem internih kontrola koje će smanjiti rizik od ponavljanja grešaka i stvaranja novih.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prihvatila je na današnjoj sjednici Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prošlu godinu i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za prošlu godinu.

Predstavnik Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara BiH rekao je da je budžet za prošlu godinu usvojen 20. decembra prošle godine i da je 75 institucija radilo na privremenom finansiranju.

Zamjenik generalnog revizora Ranko Krsman rekao je da je Kancelarija za reviziju institucija BiH i pored ograničenja u radu prouzrokovanih epidemijom koronavirusa uspjela na vrijeme završiti sve pojedinačne revizorske izvještaje.

“U revizorskim izvještajima za 2018. godinu imali smo 53 preporuke od čega je za 23 realizacija u toku, a 29 nije realizovano, dok za jednu se nije moglo procijeniti u kojoj je fazi. Ne možemo biti zadovoljni realizacijom preporuka, a u izvještaju za prošlu godinu donijeli smo 45 preporuka”, rekao je Krsman i istakao da se određene preporuke ponavljaju iz godine u godinu.

Predsjedavajući Komisije Predrag Kožul rekao je da se mišljenja sa rezervom za određene institucije ponavljaju iz godine u godinu i da bi trebalo otkloniti neke prepreke koje su sistemske prirode.