Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržala je načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama po skraćenom postupku, čiji je predlagač Savjet ministara.

Komisija se nije izjašnjavala o načelima Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, jer Ustavnopravna komisija Doma naroda nije utvrdila usuglašenost sa Ustavom i pravnim sustavom BiH za ovaj Prijedlog zakona.

Komisija nije podržala delegatsku inicijativu Zlatka Miletića kojom se nalaže Savjetu ministara da, na osnovu Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i Zakona o Savjetu ministara donese odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM, koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine).

Komisija nije podržala da se ustanovi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama BiH i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima, u skladu sa Zakonom o štrajku u institucijama BiH, u neposrednim pregovorima sa Sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavljene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovoljstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama BiH.