Nakon nekoliko mjeseci dogovaranja i pregovaranja političari u Bosni i Hercegovini postigli su konsenzus oko naziva komisije za saradnju sa NATO-om. Komisija za NATO integracijski proces, sada je postala Komisija za saradnju sa NATO-om.

Integracija ili spajanje nekih dijelova u cjelinu bila je sporna riječ kada je u pitanju formiranje Komisije za integracije sa NATO-om. Mjesecima se osporavalo formiranje komisije pri Vijeću ministara BiH, jer je za srpski kadar bila sporna riječ integracija. Riječ se promijenila, ali i odluka ministara iz reda srpskog naroda.

DUŠANKA MAJKIĆ, (SNSD)

Naziv komisije i način odlučivanja u potpunosti ispunjava zahtjeve SNSD-a, kako u pogledu prihvaćanja programa reformi, tako i u pogledu komisije za saradnju s Natom.

Komisiju smo dobili. Međutim, neizvjesno je da li je promjenom naziva došlodo kršenja Zakona o odbrani. Podsjećamo, u strategiji vanjske politike BiH koja je usvojena 13. marta 2018. stoji da su sve aktivnosti u odnosu na NATO utvrđene Zakonom o odbrani BiH. No, ministrica Turković ne vidi ništa sporno dok objašnjavanja budućnost glasanja u komisiji.

BISERA TURKOVIĆ, ministrica vanjskih poslova BiH (SDA)

Imamo dva kruga glasanja, to će biti uglavnom većinsko glasanje uz predstavnike dva člana iz svakog naroda, u drugom krugu glasanja je nešto olakšano glasanje, dakle imamo opet većinsko sa pojednim predstavnikom iz svakog naroda, i to u slučaju ako u 15 dana od prvog odlučivanja ne bude moguće da se usaglase stavovi.

A naziv komisije sporan je i za SDS. Kako poručuje Dragan Mektić, sve je obmana naroda. S druge strane, iz HDZ-a se raduju formiranju komisije i podržavaju je.

DRAGAN MEKTIĆ, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH (SDS)

Pokušana da se izvrši jedna cjelokupna obmana naroda ovdje u BH. Samom činjenicom da su samo promijenili naslov dokumenta, pa su umjesto integracja rekli saradnja, i tome slično a kada otvorite taj dokument i pročitate taj dokument, posebno akcioni plan koji podrazumijeva zadatke, nosioce aktivnosti i rokove, vidjećete da se radi o istom dokumentu koji se odnosi na daljnje integracije BiH u Nato.

NIKOLA LOVRINOVIĆ, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH (HDZ)

Drago mi je da je do tog došlo, i da će rad i ovo povjerenstvo biti sadržajnije i bolje i uopće saradnja sa nato skupštinom i nato savezom.

Podsjećamo, na sjednici Vijeća ministara usvojena je i informacija o realizaciji Programa reformi za NATO. Međutim, prije nego što bude poslana u Brisel, ovu informaciju mora razmatrati Predsjedništvo BiH.