Na sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno da da saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaju o radu Komisije za vanjske poslove za 2020. godinu.

Članovi Komisije usvojili su i Orijentacioni radni plan Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH za 2021. godinu.

Na sjednici su članovi Komisije primili k znanju Izvještaj s onlajn sastanka Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP), te Izvještaj sa Konferencije “Naslijeđe mira – 25 godina Dejtonsko-pariskog mirovnog sporazuma”, koja je održana 15. 12. 2020. godine u Zagrebu.

Radi odsustva predlagača, članovi Komisije nisu razmatrali poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković – Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu spoljnih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma PSBiH.