Crveni križ Federacije BiH aktivirao je humanitarni broj 17023 za stanovništvo ugroženo usljed razornog zemljotresa u Hrvatskoj.

Pozivom na humanitarni broj doniraju se 2 KM, a samo tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je 32.842 poziva sa sva tri operatera u Bosni i Hercegovini.

Neophodno je istaći i da se do sada javio veliki broj građana koji je ponudio kako novčanu tako i pomoć u vidu razliličitih vrsta roba.

Podsjetimo, Crveni križ Federacije BiH osim pomoći u vidu materijalno-tehničkih sredstava, formirao je i multi funkcionalni tim, koji u svom sastavu ima tri ljekara, osam medicinskih radnika, tim prve pomoći, tim za logistiku i tim za obnavljanje porodičnih veza. Pored toga, naša dva psihologa spremni su putem online platformi pružati psihosocijalnu pomoć za pomagače u Hrvatskoj – osoblje i volontere ukoliko bude potrebe. Ovaj tim prijavljen je Društvu Crvenog krsta/križa BiH i spreman je ići u međunarodnu humanitarnu misiju u Hrvatsku, a zavisno od potreba bit će formirani i manji timovi iz općinskih/gradskih ili kantonalnih organizacija Crvenog križa.

Kroz konsultaciju sa kolegama iz Hrvatskog Crvenog križa za sada je najbolji način podrške pomoć putem humanitarnog broja i žiroračuna, a organiziranje i prikupljanje humanitarne pomoći se može pokrenuti kada za time budu i realne potrebe, navode iz CK FBiH.

Crveni križ u BiH trenutno radi na mapiranju svojih raspoloživih kapaciteta, kao i prijavljenih donacija koji će se kontinuirano nuditi Hrvatskom Crvenom križu.