Članovi mreže „Naše društvo“ obratili su se javnosti sa podacima o komunalnom haosu, te uzrocima i posljedicama na grad Mostar.

U svom obraćanju oni su podsjetili na milionska sredstva koja se izdvajaju za komunalne djelatnosti u Mostaru a koja se troše netransparentno. Takođe, javnost su upoznali sa činjenicom da im Gradska uprava, uprkos zahtjevima i pravu na dostupnost informacija, nije dozvolila uvid u informacije i čak 70 dokumenata o ovoj problematici.

Članovi mreže „Naše društvo“ poslali su upite i zahtjeve za pristup informacijama o tome ko i na koji način troši novac građana namijenjen komunalnim poslovima, upravi Grada. Radi se o dokumentima i računima o utrošku sredstava za komunalne usluge u 2019 godini. Pristup traženim informacijama nije im odobren a nije im poslana ni adekvatna odbijenica.

HUSEIN ORUČEVIĆ, mreža “Naše društvo”

To je ozbiljan dokument na nekoliko stranica koji bi nama pojasnio zašto nam se odbija pristup javnim informacijama, koje ima služba internog nadzora koja nema kome da da te dokumente jer nema Gradskoga vijeća. Radi se o 70 dokumenata koji jasno govore o tome o svim kriminalnim radnjama, o svim problemima nezakonskim okvirima leže u ladicama Gradske uprave.

Iz mreže „Naše društvo“ se pozivaju na dokumente koje im anonimno dostavljaju pojedini zaposlenici Gradske uprave. U jednom od njih, kažu, krije se krunski dokaz o nefunkcionalnosti komunalne mreže u Mostaru, a riječ je o zahtjevu gradonačelnika Bešlića direktoru JP Komunalnog Esadu Pobriću o raspoloživosti kapaciteta za realizaciju zajedničkih komunalnih poslova predviđenih budžetom za 2020. godinu. Iz JP Komunalno stigao je sljedeći odgovor.

HUSEIN ORUČEVIĆ, mreža “Naše društvo”

Obzirom da Komunalno preduzeće DOO nema pravno definirane odnose sa ova dva preduzeća , misleći na Parkove i Komunalno, nemamo mogućnosti procjenjivati njihove kapacitete. Komunalno nema pravno definisane odnose što znači da nema ugovore sa onima koji nam izlaze na ulice.

MARIN BAGO, mreža “Naše društvo”

To nije vezano za Gradsko vijeće, to je vezano za druge zakone , vezano je za potrošnju novca a pogotovo za uslugu koju mi ne dobijamo. Dakle, mi ne znamo u šta ode 10 miliona a to nam je itekako dovoljno da uredimo grad.

Krivične prijave koje su članovi mreže „Naše društvo“ podnjeli protiv nadležnih za komunalne malverzacije 2017 i 2018 godinu još uvijek nisu dobile sudski epilog. Nakon što prikupe potrebnu dokumentaciju, najavljuju podnošenje krivičnih prijava i za malverzacije u 2019.godini.