U Umjetničkoj galeriji u Sarajevu danas će biti održana konferencija “Kreativna BiH za Kreativnu Evropu”, kako bi se obilježio završetak kampanje Ureda Evropske unije u BiH i Info centra EU u BiH koja promoviše rezultate podrške Evropske unije sektoru kulturnih i kreativnih industrija Bosne i Hercegovine.

Kampanja je predstavila postignuća projekata i inicijativa Evropske unije s ciljem unapređenja saradnje u sektoru kulture i kreativnih industrija, kao i mogućnosti za dalju saradnju na tekućim i budućim projektima koje podržava Evropska unija.

Konferencija će okupiti korisnike sredstava Evropske unije u oblastima filma, književnosti, teatra i kulturnog naslijeđa kako bi se predstavila podrška EU i omogućila platforma za umrežavanje i razmjenu ideja.

Tema konferencije su projekti, inovativne metode daljeg obrazovanja i promocija partnerstava u ovoj oblasti.

Diskusija o razvoju politika ilustrirat će priče o uspjehu, kao i buduće izazove. Tokom konferencije bit će otvorena izložba “Ljudi i mjesta Bosne i Hercegovine” Imrane Kapetanović i Filipa Andronika, saopćili su organizatori.