Transparency International u Bosni i Hercegovini u saradnji s Fondacijom Centar za javno pravo organizuje konferenciju pod nazivom „Sprečavanje sukoba interesa u BiH: zakonska regulativa“ koja će biti održana danas u Sarajevu.

Cilj konferencije je da posluži kao platforma za daljnju diskusiju s ciljem pronalaženja najoptimalnijeg rješenja za zakonsko regulisanje oblasti sukoba interesa u BiH.

Aktuelni zakonski okvir koji reguliše pitanje sukoba interesa na državnom nivou je nezadovoljavajući i ne predviđa efikasne mehanizme zaštite, dok se na nivou Federacije BiH uopšte ne provodi od 2013. godine, saopšteno je iz TIBiH.

Kako se nadalje navodi, neadekvatno regulisanje ove oblasti prepoznato je i u Mišljenju Evropske unije za članstvo BiH, gdje reforma oblasti sukoba interesa predstavlja jedan od 14 prioriteta naglašenih u Mišljenju.

TI BiH je u proteklom periodu predlagao rješenja u ovoj oblasti u skladu s najboljim međunarodnim standardima i praksama, a neka od njih se nalaze u zakonodavnoj proceduri.