U sklopu projekta Antifa 2.0 i pod pokroviteljstvom Rockefeller Brothers Fund-a, Inicijativa mladih za ljudska prava BiH i Dramski i dokumentarni program BH Radija 1 raspisuju „Konkurs/Natječaj za najbolju originalnu radiodramu“ na temu: „Antifašizam“.

Pravo učešća na konkursu imaju svi građani Bosne i Hercegovine koji pišu na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, na bilo kojem od dva pisma.

Radiodrama ne može prethodno biti objavljena, snimljena ili scenski postavljena – inscenirana.

Radiodrama može biti bilo kojeg žanra, uz uslov da ima najmanje 20 stranica teksta, odnosno 20.000 karaktera.

Izbor najbolje radiodrame izvršiće stručni žiri, koji će dodijeliti dvije nagrade u koje je uključeno pravo snimanja i emitovanja djela:

Prva nagrada je 1000 KM i druga nagrada je 700 KM.

Radiodrame treba slati pod šifrom, i to u tri primjerka: u štampanoj i jedan u elektronskoj formi na CD-u, a razrješenje šifre uz osnovne podatke o autoru (ime, prezime, adresa, kontakt) je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na adresu: Inicijativa mladih za ljudska prava BiH, Mula Mustafe Bašeskije 8/4, 71000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku: „Za Konkurs/Natječaj za najbolju radiodramu“.

Prijavom na ovaj konkurs autori ustupaju puna autorska prava Dramskom i dokumentarnom programu BH Radija 1 za snimanje i emitovanje djela u okviru programske šeme BH Radija 1, kao i Inicijativi mladih za ljudska prava BiH na korištenje u skladu sa njihovim potrebama.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2020. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni 30. septembra 2020. godine.

Sve informacije možete pronaći na stranici yihr.ba, a za dodatna pitanja tu je i mail: antifa2.0@yihr.org.