RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Bulevar Meše Selimovića 12

 

Generalni direktor
Belmin Karamehmedović
belmin.karamehmedovic@bhrt.ba
+387 33 408 031

 

BHT1
Mario Vrankić
direktor BHT1
mario.vrankic@bhrt.ba
tel. +387 33 408 157

 

BH radio 1
Pejka Medić
direktorica BH radija 1
pejka.medic@bhrt.ba
Tel: +387 33 408 012
Fax: +387 33 460 626

 

Pomoćnik generalnog direktora BHRT za razvoj
Dženita Jusufbegović
dzenita.jusufbegovic@bhrt.ba
tel: +387 33 408 055


Senada Ćumurović
senada.cumurovic@bhrt.ba
033-408-039

 

Pomoćnik generalnog direktora BHRT za finansije
Jadranka Baškarad
jadranka.baskarad@bhrt.ba
tel: +387 33 408 186

 

Pravni poslovi i ljudski resursi BHRT
Vesna Marković-Čebo
pomoćnik generalnog direktora
vesna.m.cebo@bhrt.ba
tel: +387 33 408 196

 

Marketing BHRT
Ognjenović Ognjenka

olja.ognjenovic@bhrt.ba
tel: +387 33 408 058

 

BHRT Multimedija
Edis Deljković
edis.deljkovic@bhrt.ba
multimedija@bhrt.ba
tel: + 387 33 455 115

 

Odjel međunarodni poslovi
Lejla A. Babović
rukovodilac
lejla.babovic@bhrt.ba
tel: +387 33 408 051
fax: + 387 33 408 050

 

Upravljanje imovinom i investicije
Heto Elvir
direktor
elvir.heto@bhrt.ba
tel: +387 33 408 067

 

Prijenos i emitovanje programa (PEP)
Mensur Petrović
direktor
mensur.petrovic@bhrt.ba
tel: +387 33 464 075
fax: +387 33 408 048

 

Muzička produkcija
Jasmin Ferović
rukovodilac
jasmin.ferovic@bhrt.ba
tel. +387 33 408 025

 

Odnosi s javnošću BHRT-a
odnosi_s_javnoscu@bhrt.ba
tel. +387 33 408 037

 

TV taksa RTVBiH
+387 33 464 069

 

Služba tehničke podrške
terminal@bhrt.ba
+387 33 464 064