Radovi na izgradnji trase autoputa A-1 kroz Zenicu, tzv. zeničke zaobilaznice, odvijaju se planiranom dinamikom i kako je predviđeno, naša država trebala bi za Dan državnosti u funkciji imati novih 11 novih kilometara modernog autoputa. Napreduju i radovi na dionici dužine 8 kilometara od Zenice prema Žepču koja od juga vodi ka sjeveru naše zemlje.

Nedavnim spajanjem i drugog mosta na vijaduktu Babina rijeka stvoreni su uslovi za brže napredovanje na izgradnji tzv. Zeničke zaobilaznice budućeg koridora V-C. Planirano je da za ovogodišnji Dan državnosti bude otvorena funkcionalna dionica od 11 kilometara, Zenica-jug – Zenica-sjever.

“Činimo sve da stignemo rok a to je 25. novembar. Radovi idu planiranom dinamikom, za sada nemamo kašnjenja koja bi mogla da ugroze taj planirani rok završetka radova”, kazao je Reuf Kadrić iz JP Autoceste FBiH.

Na dionici Poprikuše – Zenica sjever dužine osam kilometara, koja se vezuje na zeničku zaobilaznicu, aktivna su radilišta na dvije poddionice, Ponirak-Vraca i Vranduk-Ponirak. Najveći izazov predstavlja izgradnja tunela Zenica. Od ukupnih 2,5 kilometra, koliko je planirana dužina, do sada je iskopano 380 lijeve i 340 metara desne tunelske cijevi.

Pandemija koronavirusa nije bitnije uticala na gradnju autoputa oko Zenice, a prema najavama investitora svi radovi u tunelu „Zenica“ trebali bi biti završeni u naredne dvije godine. Puštanjem u funkciju ovog tunela i dionice Poprikuše – Zenica sjever, put od Zenice prema Žepču bit će kraći za oko 5 kilometara.