Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ispoštovalo je samo četiri od ukupno 32 preporuke koje je u ranijem izvještaju iz 2016. godine dala britanska sutkinja Džoana Korner za unapređenje rada na predmetima ratnih zločina.

Džoana Korner, nekadašnji viši tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, zaključila je u izvještaju “Unapređenje procesuiranja predmeta ratnih zločina na nivou Bosne i Hercegovine”, koji je predstavljen danas onlajn, da Tužilaštvo nije napravilo napredak u radu na predmetima ratnih zločina.

Ona je izjavila da je u interesu svih, naročito javnosti, da oni koji su počinili ratne zločine budu privedeni pravdi i osuđeni što je prije moguće, ocjenjujući da su najodgovorniji oni koji su naredili ratne zločine i oni koji ih nisu spriječili.

“Oni koji su naredili i oni koji nisu spriječili događanje ratnih zločina su oni na koje se treba fokusirati Tužilaštvo i Sud BiH. To ne znači da direktni počinioci trebaju izbjeći pravdu”, rekla je Korner, dodavši da je sve ono što je željela reći zapisano u njenom izvještaju.

Ona je navela da je pandemija virusa korona ukazala na važnost preporuka koje su date, a to je da se poveća nivo i tempo rada na predmetima ratnih zločina.

“U svakoj državi je proces postizanja pravde odgođen na način na koji niko nije predvidio tako da je zaista od velike važnosti da se predmeti ratnih zločina u BiH dovedu do svog rješenja prije 2023. godine”, istakla je Korner.

U njenom izvještaju se navodi da glavni tužilac BiH Gordana Tadić nije unaprijedila rad Tužilaštva BiH.

“Smatram da će Gordana Tadić raditi na provođenju preporuke i potrebnih promjena”, rekla je Korner.

U izvještaju se navodi da je proveden mali broj preporuka datih 2016. godine, a neke tek kada su obaviješteni da će se raditi novi izvještaj.

Korner navodi kako je došlo do pada u broju podignutih optužnica od 2018. godine.

“Iako bi ovakvi brojevi možda bili prihvatljivi da su u pitanju bile optužnice i okončani sudski postupci u najsloženijim predmetima, odnosno oni koji uključuju komandnu odgovornost ili najteže zločine u skladu sa kriterijima predviđenim Državnom strategijom, to zapravo nije bio slučaj, jer su mnoge optužnice uključivale jednog optuženog kojem se na teret stavlja direktno izvršenje djela”, navodi se u izvještaju.

Kao jedan od primjera da se ništa nije promijenilo navodi se zvanično radno vrijeme Tužilaštva koje završava u 16.00 časova što znači da “oni koji prihvate poziciju u Posebnom odjeljenju moraju, u ovoj fazi, biti spremni da rade i van službenog radnog vremena, da bi osigurali efikasno provođenje istraga i održavanje glavnih pretresa”.

Britanski ambasador Metju Fild je rekao da u BiH ima 600 neriješenih slučajeva i 4.500 osumnjičenih.

“Čeka se da Savjet ministara BiH odobri revidiranu strategiju na nivou Bosne i Hercegovine. Ova strategija bi pokazala političku predanost da se postigne pravda”, rekao je Fild.

On je dodao da širom Bosn ei Hercegovine istražioci, sudije i tužioci rade na rješavanju ratnih zločina. “Stotine slučajeva su dokaz njihove predanosti”, istakao je Fild.