Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je cijeli proces koji je pokrenulo Ministarstvo u vezi sa namjerom Hrvatske da na Trgovskoj gori odlaže nuklearni otpad usporen, te da je mnogo prije mogao biti formiran ekspertski i pravni tim.

“Žao mi je što ovaj problem nije riješen prije četiri godine. Tada je postojao problem i najava hrvatske strane da će raditi na odlagalištu radioaktivog otpada”, rekao je Košarac i dodao da ovo ministarstvo u prethodonom sazivu nije uradilo ništa i da je “zatekao samo jedan papir”.

On je naveo da je u koordinaciji sa entitetskim ministarstvima i ministrima definisana mapa kretanja i da je neophodno izabrati koordinaciono tijelo koje čine ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, dva entitetska ministra i direktor Agencije za nuklearnu zaštitu, te da treba u Savjetu ministara da se formira ekspertski i pravni tim.

“Prošlo je mnogo vremena zbog uloge ministra /inostranih poslova/ Bisere Turković koja je osporavala neka personalna rješenja. Riješili smo taj problem i imamo ekspertski i pravni tim i upravo danas pravni tim ima sastanak”, rekao je Košarac.

On je dodao da će svaka tri mjeseca informisati Savjet ministara i izvršiti analizu.

“Izgradnja odlagališta u Trgovskoj gori je neprihvatljiva sa aspekta zdravlja oko 250.000 ljudi. Smatramo da Hrvatska može naći drugo rješenje”, rekao je Košarac i dodao da je dogovaran sastanak sa hrvatskim nadležnim ministrom, ali da do njega još nije došlo.

On kaže da će insistirati da ekspertski tim uđe na to područje i da zajedno sa hrvatskom stranom to ispita, te da na temelju argumentacije i ekspertiza izađu sa stavom da je to neprihvatljivo za BiH.

“Na međunarodnom planu potenciraćemo dobre odnose sa Hrvatskom, ali, isto tako, ćemo insistirati i preko Brisela da BiH iznese svoju argumentaciju da se onemogući izgradnja odlagališta”, rekao je Košarac.

Odgovarajući na pitanje da li je Savjet ministara kasno donio odluku da se “Lipa” proglasi prihvatnim centrom za migrante, Košarac je naveo da je sjednica Savjeta ministara sutra i da bi odgovor na to trebao dati ministar bezbjednosti Selmo Cikotić.

“Ne može Savjet ministara donositi bilo kakve odluke ako prije toga nije dostavljen matetijal od nadležnih ministarstava”, rekao je Košarac.