Apsolutno je neprihvatljivo da odlagalište za nuklearni i radioaktivni otpad bude izgrađeno na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, ocijenili su na sastanku u Sarajevu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

Ovaj susret je uslijedio nakon radnog sastanka koji je 11. februara Košarac organizovao sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, članovima parlamentarne grupe “Klub zelenih”, predstavnicima Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, te načelnicima opština u slivu rijeke Une, saopšteno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Košarac, koji je Turkovićevu informisao o zaključcima sa ovog sastanka, zatražio je aktivan angažman diplomatsko-konzularne mreže BiH u rješavanju pitanja izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori, što je ona i prihvatila, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da će se u narednom periodu fokusirati na sastanke i razgovore sa institucijama Hrvatske, ali i predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Košarac i Turković su izrazili nadu da će rješenje ovog bilateralnog pitanja sa Hrvatskom biti postignuto diplomatskim putem, te ocijenili da je apsolutno neprihvatljivo da odlagalište za nuklearni i radioaktivni otpad bude izgrađeno na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini granice sa BiH.

Na sastanku je razgovarano i o potpisivanju memoranduma između dva ministarstva, na osnovu kojeg bi predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa bio uključen u Stalnu misiju BiH pri Evropskoj uniji. Istaknuto je da je to potrebno imajući u vidu važnu ulogu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u procesu evropskih integracija.

Tokom razgovora je naglašeno da bi učestvovanje predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Stalnoj misiji BiH pri Evropskoj uniji doprinijelo efikasnijem i efektivnijem protoku informacija prema domaćim kapacitetima, posebno kada su u pitanju CEFTA i EU integracije.