Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca kazao je nije iznenađujuća činjenica da je Hrvatski sabor dao saglasnost za treću reviziju programa, prema kojem kasarna Čerkezovac u Dvoru ostaje preferentna lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane “Krško”.

No, ova odluka nas neće spriječiti da nastavimo sa mjerama i aktivnostima koje smo dogovorili na zajedničkom sastanku sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, parlamentarnom grupom ”Klub zelenih”, te Regulatornom agencijom za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH i načelnicima opština u slivu rijeke Una.

Planirano odlagalište radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori nalazi se u neposrednoj blizini granice sa BiH i njegovom izgradnjom bilo bi ugroženo više od 250.000 stanovnika opština u slivu Une. To je potpuno nedopustivo, što je stav svih nivoa vlasti u BiH, kazao je ministar.

U potpunoj opredjeljenosti da zaštitimo naše građane, ovo pitanje je visoko u agendi mojih prioriteta. Moramo misliti na ljude iz Novog Grada, Kladuše, Bihaća, Prijedora, Kozarske Dubice, Sanskog Mosta, Dvora. Moramo misliti na budućnost njihove djece i zaštititi ekologiju, rijeku Unu, Park prirode Una i generalno jednu od najljepših priroda u Republici Srpskoj i BiH.

Ministarstvo je preduzelo niz koraka u vezi sa izgradnjom spornog odlagališta, jer građani očekuju konkretna rješenja. Osim pomenutog zajedničkog sastanka, ali i prethodnih odvojenih susreta, tokom nedavne posjete Briselu o ovom problemu Košarc je razgovarao sa generalnim direktorom Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore о proširenju Kristijanom Danielsenom i glavnim direktorom Glavne uprave Evropske komisije za energetiku Ditom Jul Jorgensen.

Od njih sam dobio uvjerenje da će se Evropska komisija dodatno angažovati na rješavanju spornog pitanja, te da će ga delegirati kao temu na predstojećem samitu EU – Zapadni Balkan u Zagrebu. Jednako tako, iskoristiću svaki predstojeći susret sa evropskim zvaničnicima i predstavnicima diplomatskog kora u BiH da razgovaramo o Trgovskoj gori u nastojanju da ovo pitanje podignemo na što viši nivo u institucijama EU.

Ministar Košarac je najavio bilateralne sastanke sa nadležnim predstavnicima Hrvatske.

Smatram da je apsolutno neprihvatljivo da Hrvatska zvanično ne obavještava institucije i organe u BiH o svojim namjerama. Važni su nam dobrosusjedski odnosi i vjerujem da bi najbolja opcija bila da sporno pitanje riješimo diplomatskim putem.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH iniciraće formiranje pravno ekspertskog tima, koji će zastupati interese BiH u mogućoj međunarodnoj arbitraži sa Hrvatskom.

Želim naglasiti da su u tom smjeru preduzeti određeni koraci, o čemu će javnost biti naknadno obaviještena.

U narednom periodu na Savjetu ministaraa BiH biće o zaključci sa zajedničkog sastanka, gdje je predloženo da se sugeriše Predsjedništvu BiH da u budžetu planira sredstva za pomenutu pravno ekspertsku grupu.