“Očekujem da će entitetska tijela donijeti odluke o zamrzavanju cijena. Neće biti dozvoljeno da se cijene dižu”, rekao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac na sastanku su Sarajevu.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac organizovaje sastanak s predstavnicima Vanjskotrgovinske komore BiH, Privredne komore RS, Privredne komore FBiH, Privredne komore Brčko Distrikta te Unije udruženja poslodavaca RS i Udruženja poslodavaca FBiH, povodom uticaja koronavirusa na ekonomiju

Košarac je rekao kako Spoljotrgovinska komora ima informacije o problemima transporta roba i zaključeno je da sva društva koja imaju problem u svom sektoru, preko privrednih komora entiteta informišu Privrednu komoru, kako bi to otišlo do ministarstva i kako bi bio omogućen transport roba preko granica i unutar BiH.

Jasno je na temelju analiza, nakon 250 preduzeća anketiranih, prerađivači, transport i prevoz, i turizam imaju najviše problema. Već oko 850 000 noćenja otkazano do sada, rekao je Košarac.

Na sastanku, kako je dodao, bilo je riječi i o tome na koji način pomoći privredi kada je riječ o uplati poreza i doprinosa, posebno uplati poreza na dobit.

Vlada RS je donijela određene odluke, danas je proširena sjednica Vlade FBiH na kojoj će biti doneseni određeni zaključci. Sutra ćemo imati dodatni sastanak s Privrednom komorom FBiH, a ja ću kao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i nadležna osoba radne grupe na saniranju posljedica koronavirusa na privredu BiH, u toku iduće sedmice imati više sastanaka s nadležnim ministarstvima u entitetima kako bismo donijeli nacrte zaključaka i bili na usluzi privredi u BiH – dodao je Košarac

“Svi akteri koji su bili na sastanku izrazili su brigu za zdravlje zaposlenih, tako da će se preduzeti sve na zaštiti ljudi na radu”, rekao je Košarac.

Dodao je kako će biti zamrzavanja cijena u tegovinskim lancima.

Očekujem da će entitetska tijela donijeti odluke o zamrzavanju cijena. Neće biti dozvoljeno da se cijene dižu”

Govoreći o pregledu mjera temeljenog na analizama kompanija koje su se javile sa konkretnim problemima, predsjednik VTKBiH Vjekoslav Vuković je kazao da su mjere podijelili na vitalne, odnosno one vezane za zdravlje, te mjere vezane za transportne komunikacije i saniranje posljedica koronaviorusa na ekonomiju.

Najviše se pažnja posvetila prometu roba, posebno sa susjednim zemljama. Nismo na restriktivnoj listi za izvoz roba u Republiku Hrvatsku, a također su nam osigurani koridori za provoz tih roba, naravno po adekvatnim pravilima. Ukoliko bi bili stavljeni na restriktivnu listu moramo naći model za naše vozače. Tu imamo dva prijedloga, prvi je da bi vozač bio u kabinskoj izolaciji, a drugi prijedlog je u vezi međunarodnog priznavanje zdravstvenih dokumenta – kazao je Vuković.