Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac posjetio je Luku Ploče u Hrvatskoj, gdje su mu predstavljeni skladišni i transportni kapaciteti za privrednike iz BiH.

Tokom jučerašnje posjete, razgovarano je i o potencijalima i uslugama koje Luka Ploče može pružiti izvozno orijentisanim kompanijama iz Republike Srpske i Federacije BiH, saopšteno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Govoreći o zaštiti domaće proizvodnje, Košarac je ukazao na značaj otvaranja novih tržišta za plasman domaćih proizvoda, pri čemu je saradnja sa regionalnim lukama od izuzetnog značaja.

“Naše opredjeljenje je da privrednicima iz Republike Srpske i Federacije BiH omogućimo izbor, kako bi svoje proizvode mogli izvoziti koristeći kapacitete i usluge regionalnih luka, poput Luke Ploče i Luke Bar. Zbog toga sam od Vanjskotrgovinske komore BiH zatražio da u što kraćem roku dostavi spisak domaćih privrednih subjekata iz različitih industrijskih grana, koji su zainteresovani za poslovanje sa Lukom Ploče, kako bismo u narednom periodu mogli konkretizovati tu saradnju”, poručio je Košarac.

On je najavio da će o ovoj temi razgovarati i sa zvaničnicima Crne Gore, nakon formiranja novog saziva vlade.

Budući da je u Trebinju planirano formiranje slobodne ekonomske zone, na jučerašnjem radnom sastanku razgovarano je i o prednostima lokacija oslobođenih od carinskih i poreskih izdvajanja.

Sagovornici su konstatovali da pozitivne prakse i znanja predstavnika Luke Ploče mogu u značajnoj mjeri doprinijeti efikasnoj realizaciji planiranih aktivnosti na izgradnji slobodne ekonomske zone u Trebinju. U tom kontekstu, Košarac je najavio da će posredovati u što skorijoj organizaciji uzvratne posjete delegacije Luke Ploče Trebinju, s ciljem razmjene iskustava.