Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac pozvao je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da hitno implementira zaključke Vijeća ministara kako bi se domaćim ekspertima omogućio rad na terenu i učestvovanje u procjeni Trgovske gore kao potencijalne lokacije za izgradnju odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo.

On je podsjetio da je Vijeće ministara BiH zaključcima sa 32. sjednice zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da putem diplomatsko-konzularne mreže zvanično od hrvatske strane zatraži relevantnu dokumentaciju neophodnu za rad i dalje aktivnosti Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru.

“Krajnje je vrijeme da ministrica Bisera Turković počne raditi svoj posao i ozbiljno se posveti rješavanju tog pitanja. Na to je obavezuju zaključci Vijeća ministara BiH, kao i ranije odluke Predsjedništva BiH u vezi s Trgovskom gorom”, poručio je ministar Košarac.

Kako je u saopćenju naveo, činjenica da je hrvatska strana angažirala službu za fizičku zaštitu i sigurnost lokacije Čerkezovac na Trgovskoj gori predstavlja posljednji u nizu dokaza da susjedna zemlja neće odustati od izgradnje spornog odlagališta u neposrednoj blizini granice.

“Procjena da će Hrvatska taj angažman platiti više od 1.300.000 KM dodatni je alarm da tražimo punu mobilnost svih nadležnih institucija u BiH kako bismo snagom argumenata istrajali u odbrani jedinstvenog stava o neprihvatljivosti odlaganja spornog otpada u našem dvorištu”, stava je Košarac.

Najavio je da će u ponedjeljak, 26. aprila, organizirati sastanak članova Koordinacionog tijela za Trgovsku goru s predsjedavajućim Ekspertnog i Pravnog tima, kako bi se analizirala implementacija dosadašnjih zaključaka, definirali naredni koraci i razmotrile nove informacije u vezi sa izgradnjom spornog odlagališta.

Također, najavio je da će od ambasadora BiH u Hrvatskoj zatražiti da u kontaktu s nadležnim organima susjedne zemlje osigura dodatne informacije u vezi s tim slučajem, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Napominje da će uputiti zahtjev Pododboru za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj između Evropske unije i BiH da na sjednici u maju razmotri namjeru Hrvatske da izgradi sporno odlagalište na Trgovskoj gori, što je jedna od aktivnosti koju provodi u cilju informiranja nadležnih institucija u Briselu o toj problematici.

“Nedopustivo je da u slučaju Trgovske gore budemo pasivni posmatrači. Moramo imati proaktivnu ulogu, tražiti pomoć od EU i maksimalno se posvetiti rješavanju tog pitanja. Život i zdravlje 250.000 naših građana u slivu rijeke Une obavezuju nas na takvo djelovanje”, zaključio je ministar Košarac.