Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac organizovao je danas videokonferenciju sa članovima Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Sjednica Koordinacionog tijela uslijedila je nakon što je, na zahtjev ministra inostranih poslova BiH Bisere Turković, sa dnevnog reda 10. sjednice Savjeta ministara BiH skinuta Odluka o imenovanju ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa ovom problematikom, saopšteno je iz ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Članovi Koordinacionog tijela, ministar Košarac, ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenka Golić, ministar za okoliš i turizam Edita Đapo i direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Marinko Zeljko saglasni su u ocjeni da je postupak ministra Bisere Turković neprihvatljiv, te baziran na neargumentovanim i netačnim informacijama.

Koordinaciono tijelo podsjeća javnost u BiH da je Radna grupa za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, koju je Savjet ministara BiH usvojio na sjednici 21. marta 2016. godine, a na koju se u javnosti poziva ministar inostranih poslova BiH Bisera Turković, prestala da postoji nakon što je Savjet ministara BiH na sjednici 21. maja 2020. godine donio Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH (broj 33/20) 12. juna 2020. godine.

“Ministarka Turković nije imala adekvatnu argumentaciju da zaustavlja proces imenovanja ekspertnog tima. Svojim djelovanjem dovodi u opasnu zonu građane cijele BiH, a posebno one koji žive u opštinama u slivu rijeke Une. Napominjem da je Hrvatska već krenula sa izradom studije izvodljivosti na Trgovskoj gori i da je neophodno da paralelno sa njihovim stručnjacima rade i eksperti iz BiH”, poručio je ministar Košarac na današnjoj videokonferenciji.

Analizirajući tvrdnje ministarke Bisere Turković u vezi sa finansiranjem ekspertnog tima, članovi Koordinacionog tijela su napomenuli da je Odlukom o imenovanju ekspertskog tima, između ostalog, definisano da će sredstva za rad ovog tima biti utvrđena posebnim aktom koji će donijeti Savjet ministara BiH.

“Niko ne govori o basnoslovnim iznosima, već sredstvima koja će biti izdvojena u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH i posebnim aktom Savjeta ministara BiH”, naglasio je ministar Košarac.

Na današnjoj videokonferenciji zatraženo je da ministar inostranih poslova BiH Bisera Turković dostavi Savjetu ministara BiH informaciju o aktivnostima preduzetim u vezi sa rješavanjem problema izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na lokaciji Trgovska gora, referišući se na zaključke Predsjedništva BiH sa sjednice 22. marta 2019. godine u vezi sa ovom problematikom, kao i na dokumente i deklaracije drugih nadležnih tijela.

Članovi Koordinacionog tijela uputili su podršku ministru Košarcu u nastojanju da na narednoj sjednici Savjeta ministara BiH ponovo delegira Odluku o imenovanju ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Ministar Košarac je informisao članove Koordinacionog tijela da će tokom dana u proceduru na Savjet ministara BiH uputiti i Odluku o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.