Najave izgradnje odlagališta istrošenog nuklearnog i radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, prioritetno je pitanje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH”, rekao je resorni ministar Staša Košarac tokom sastanka s ministarkom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenkom Golić.

Pozdravio je, kako je saopšteno, napore koje je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS do sada činilo da se ta izgradnja spriječi.

Košarac je rekao da će tokom februara organizovati sastanak sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, predstavnicima „Zelenog kluba“, koji okuplja poslanike na svim nivoima vlasti u BiH, načelnicima opština u slivu rijeke Une, te rukovodstvom Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH, s ciljem zajedničkog planiranja narednih aktivnosti.

Nakon tog sastanka biće napravljena sveobuhvatna informacija koja će biti prezentovana Savjetu ministara, a predložiće da se ažurira sastav Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Tokom razgovora u Banjaluci usaglašeno je da će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH tražiti trilateralni sastanak sa nadležnim ministarstvima Hrvatske i Slovenije kako bi se to pitanje riješilo u skladu sa dobrosusjedskim odnosima.

Ministri Golić i Košarac su zaključili da će sugerisati Predsjedništvu BiH da se u prijedlogu budžeta institucija BiH planiraju sredstva za formiranje pravnog i ekspertskog tima koji bi zastupao interese BiH u eventualnoj međunarodnoj arbitraži, ukoliko napori da se ta izgradnja spriječi ne urode plodom.

Golić, kao kontakt osoba za Konvenciju UN-a o klimatskim promjenama za BiH, je informisala Košarca o dosadašnjim aktivnostima u ovoj oblasti i predložila da se uskoro organizuje sastanak na kojem će biti imenovane kontakt-institucije za konvencije u oblasti zaštite životne sredine koje je BiH ratifikovala, a gdje to još nije učinjeno.