Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac izjavio je danas u Trebinju da se mjere zaštite domaće proizvodnje mogu iskazati kroz adekvatno pregovaranje prilikom sklapanja međunarodnih ugovora, te kroz podršku entitetskim vladama kada su u pitanju podsticajna sredstva.

Košarac je nakon sastanka sa predstavnicima Vanjskotrgovinske komore BiH, te privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH, rekao da treba otvoreno razgovarati o tome koliko su zastupljeni domaći brendovi u trgovačkim lancima.

“Tražili smo od kolega iz privrednih komora RS i FBiH da zajedno sa entitetskim ministarstvima definišemo to pitanje, s obzirom da je ta norma ograničena uticajem međunarodnog faktora u BiH, koji očigledno ne dozvoljava da se definiše koliko procentualno treba da bude naših proizvoda u trgovačkim lancima”, rekao je Košarac.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić rekao je da je ovo vrijeme krize pokazalo da se oslonac mora tražiti u domaćim resursima u svakom pogledu, pa tako i u domaćoj proizvodnji.

On je takođe rekao do je akcija “Naše je bolje”, koju ta komora nekoliko godina sprovodi u RS, naišla na odobravanje.

“Moramo insistirati na tome da što više naših proizvoda nađe svoje mjesto, pa neka ih kupi onaj ko želi”, rekao je Đurić.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković rekao je da je na današnjem sastanku bilo riječi o međukomorskoj saradnji, kao i o pravljenju slobodne zone, koja daje velike potencijale ne samo Trebinju, nego i BiH.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić rekao je da će ta komora ponuditi sve svoje resurse kako bi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uvijek dobilo realnu sliku o situaciji od samih privrednika.