Tokom pandemije koronavirsa, na Kosovu je samo 57 odsto učenika iz socijalno ugroženih porodica imalo uslova da prati nastavu putem televizije i online platformi, pokazalo je istraživanje Instituta za razvoj socijalne politike.

Istraživanje koje je danas predstavljeno u Prištni i koje je bilo usmjereno prije svega na porodice koje primaju socijalnu pomoć, pokazalo je da se ova kategorija suočila sa mnogim problemima u procesu učenja online putem koje je uvedeno nakon što su škole sredinom marta zatvorene zbog pandemije koronavirusa.

Direktor Instituta za razvoj socijalne politike Vehbi Mujku rekao je da je njihovo istraživanje sprovedeno na 227 porodica sa socijalnom pomoći, od čega su 80 procenata Albanci i 20 procenata iz drugih nevećinskih zajednica na Kosovu.

Dvadeset četiri od ukupno 227 anketiranih domaćinstava primalaca socijalne pomoći izjavilo je da kod kuće nemaju televizor i da njihova djeca uopšte ne mogu pratiti predavanja, dok 34 procenta ispitanih porodica nema pristup internetu. Mujku je naveo da su deca romske, aškalijske i egipćanske zajednice imale značajnije probleme u nastavi.

Besa Luža, predstavnica Fondacije Fridrić Ebert Stiftung (FES) koja je finansirala ovaj projekat, izjavila je da je kategorija sa kojom je sprovedeno istraživanje marginalizovana grupa djece koja je tokom ovog perioda imala posebne poteškoće i u nastavi i u zdravstvenim uslovima.

“Stoga smo danas na Dan djeteta željeli da podignemo pažnju i institucija i medija i svih nas kao građana, da razmislimo kako da se pozabavimo ovom grupom, jer su većina njih porodice koje su na socijalnoj pomoći. Njih na Kosovu ne treba posmatrati kao teret ni za institucije, ni za građane, već kao grupu za koju trebamo pronaći mehanizme, politike, mjere i mogućnosti kako bismo im pomogli”, istakla je Luža.