U utorak, 1. prosinca, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) započet će redovitu distribuciju premije osiguranja za 2021. godinu.

Distribucija premije osiguranja obavljat će se na 14 punktova na području HNŽ-a, a trajati će do 1. ožujka 2021. godine.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu.

Svjesni epidemiološke situacije prouzrokovane koronavirusom (covid-19), a u cilju smanjenja gužvi i maksimalnog pridržavanja mjera sigurnosti, osiguranicima će biti omogućeno evidentiranje kupljene premije osiguranja putem web stranice Zavoda.

Osiguranici nakon uplate premije osiguranja trebaju podnijeti elektronski zahtjev za evidentiranje uplaćenih premija za sebe i članove svoje obitelji. Uz elektronski zahtjev potrebno je dostaviti dokaz o uplati i popis članovi obitelji za koje su uplatili premiju (ime, prezime i matični broj).

Uplaćene premije za koje je poslan elektronski zahtjev za evidentiranje biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od tri radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e-mail.

Elektronski zahtjev za evidentiranje biti će dostupan na web stranici Zavoda www.zzo.ba od datuma početka distribucije premije osiguranja 1. 12. 2020.

Također, obveznicima uplate doprinosa (poslodavcima) Zavod će osigurati mogućnost da dostave popis svojih zaposlenika (ime i prezime, JMB) i uplatnicu(e), nadležnom područnom uredu, koji će poduzeti sve potrebite radnje, kako bi se aktivnosti iz nadležnosti istog, na vrijeme i kvalitetno okončale.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su kupovine premije osiguranja, a nakon 1. 3. 2021. godine premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Osobe koje u 2021. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene osamnaeste godine života.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

Uplata premije osiguranja za 2021. godinu obavlja se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611), priopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.