Kantonalni štab civilne zaštite HNK donio je nove naredbe. U nastavku pogledajte koje su.

  • Naređuje se svim zdravstvenim ustanovama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.
  • Naređuje se taxi vozačima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) za vozača i putnika.
  • Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području HNK (osim onkološkim i drugim težim bolesnicima kojima je potrebna redovna medicinska terapija u zdravstvenim ustanovama).
  • Naređuje se rukovodstvu Opšte bolnice Konjic, da s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Općini Konjic, osiguraju uslove zbrinjavanja i liječenja lakših i srednjih oblika bolesnika u okviru svoje ustanove, oboljelih od koronavirusa (COVID 19).
  • Naređuje se pravnim subjektima, koji su na osnovu naredbe od 20.3.2020. godine izuzeti od zabrane rada, da su dužni organizovati radno vrijeme do 17:00 sati.