Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu kojom se ranije mjere produžavaju za narednih 14 dana i Preporuke koje će se primjenjivati od subote 08.08.

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obavezujuće za krizne štabove/stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Novom naredbom mjere iz ranije naredbe produžene su za narednih 14 dana.

Naredbom je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba.

Usljed pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije, u novoj naredbi zadržana je restriktivnija odredba o okupljanju prema kojoj je “dozvoljeno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima: ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru”, stoji u naredbi uz napomenu kako su “za provođenje mjera na skupovima odgovorni organizatori okupljanja”:

Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva”, stoji u Naredbi koja je na snazi.

Iz Kriznog štaba FMZ napominju kako je kantonalnim zakonima o javnom okupljanju već regulirano da nadležni policijski organi kantona mogu zabraniti održavanje javnih priredbi, ako bi održavanjem javne priredbe moglo dovesti do ozbiljnijeg ugrožavanja zdravlja ljudi, te potcrtavaju kako je veoma bitno da uz sve što je učinjeno i što se čini na nivou FBiH, rukovođenje krizom ima i lokalni segment:

“U vrijeme kada imamo lokalnu transmisiju, i kada se situacija razlikuje po kantonima/županijama, veoma je bitno da se mjere donose na lokalnom nivou te stoga djelovanje kriznih štabova/stožera kantonalnih ministarstava zdravstva ima posebnu važnost”, kažu iz Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva

Napominju kako se Naredbom Kriznog štaba koja je na snazi, kao i ranijim naredbama, dozvoljava kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.